top of page
 • Foto van schrijverSteve Conard

Team Topologies in een notendop: de juiste teams voor een effectieve organisatie


Je neemt een baas, voegt daar een aantal mensen aan toe en laat die mensen doen wat de baas zegt. Dat doe je x keer naast elkaar. Ieder team werkt op dezelfde manier. En zo heb je een organisatiestructuur. En dat werkt dan. Toch?

Ah, je bent het hier niet mee eens? Dat snappen we wel! We gaan zelfs niet zeggen dat dit vroeger, toen de wereld nog overzichtelijk en simpel was (ja, wij kunnen het ons ook niet herinneren…) wel werkte. Maar tegenwoordig is het zeker niet voldoende!


Starre structuren, allemaal gelijkaardige teams en traditionele hiërarchieën zijn niet de oplossing voor een effectieve, duurzame organisatie. Flexibiliteit, wendbaarheid en effectieve teamstructuren zijn wel deel van die oplossing. Wat kun je hiervoor gebruiken? Team topologies!Team topologies, zegt u? Waarom zou ik dat gebruiken?

Voor we uitleggen wat team topologies zijn, willen we jou alvast de voordelen meegeven. Dat maakt de kans groter dat je doorleest, namelijk. ;)


Hier komen ze, 4 redenen om team topologies als framework te gebruiken:

 1. Focus op waarde leveren: je organisatie wordt sneller en wendbaarder in het leveren van waarde aan jouw klanten 

 2. Focus op jouw teamleden: ze voelen zich meer betrokken en gemotiveerd, want ze krijgen meer autonomie en empowerment 

 3. Focus op helderheid: duidelijkheid in structuur en verantwoordelijkheden zorgt voor heel wat minder complexiteit en overhead 

 4. Focus op samenwerking: je organisatiestructuur draagt automatisch bij aan een betere samenwerking en kennisdeling tussen teams met verschillende expertisegebieden

Team topologies: een framework voor teamstructuren

Nu je weet waarom dit zo waardevol is, ben je waarschijnlijk ook nieuwsgierig naar wat dat nu eigenlijk is. 


Team Topologies is een benadering voor het ontwerpen van effectieve teamstructuren binnen een organisatie, gericht op het verbeteren van de snelheid, kwaliteit en innovatie. Het biedt een raamwerk om teams te organiseren op een manier die optimaal is voor het leveren van waarde aan klanten, het bevorderen van samenwerking en het stimuleren van continue verbetering.”

Een framework, dus. Met vier basistypes voor teams. Die vier types moeten samen zorgen voor een effectieve organisatie, dus je kunt ze niet los van elkaar zien. We beschrijven de 4 types hieronder:
 1. Stream Aligned Team: De kern van het leveren van directe waarde aan jouw klant. Denk hierbij aan een team dat een bepaalde product bouwt of een klantsegment beheert. Dit is een cross-functioneel en autonoom team, waardoor het snel kan reageren op veranderingen in de omgeving - andere eisen of prioriteiten, bijvoorbeeld. 

 2. Enabling Team (Ondersteunend Team): De stream aligned teams kunnen niet alles alleen. Soms hebben ze specifieke expertise nodig van buiten hun team of maken ze gebruik van gedeelde kennis in de organisatie. Die vind je in een enabling team. In IT-omgevingen zijn dit bijvoorbeeld het Architectuurteam, Infrastructuur of het team dat bepaalde tooling ondersteunt. Zij leveren dus niet direct waarde aan de klant, maar helpen het stream aligned team om dat efficiënt en effectief te kunnen.

 3. Complicated Subsystem Team (Complex Subsysteem Team): Stel, jouw stream aligned team bouwt een product dat onder andere een zeer specifieke functionaliteit heeft (bijvoorbeeld een bepaald algoritme dat ingezet wordt). En die specifieke functionaliteit wordt ook door een ander team gebruikt. Dan kan het slimmer zijn om die expertise niet in het basisteam te integreren: dat zou niet helpen bij de evolutie en innovatie van die functionaliteit. Is dit het geval, dan kun je hiervoor een complex subsysteem team inzetten en zo deze kennis en expertise op een efficiënte manier borgen. 

 4. Platform Team: Gebruiken meerdere teams een bepaalde service of een bepaald overkoepelend product (waarop zij hun eigen ontwikkeling doen), dan zet je een platformteam in dat zorgt voor die bepaalde service of het overkoepelende product. Dit team bepaalt standaarden en biedt infrastructuur en tools aan voor de andere teams. Door hun inzicht in best practices wordt de waarde van uiteindelijke product voor de klant verbeterd. In IT-organisaties wordt vaak een platformteam gebouwd voor bijvoorbeeld SAP. Verschillende stream aligned  teams werken dan autonoom aan specifieke modules van SAP voor hun klant, maar de samenhang blijft toch behouden voor het totale product.


Hoe start je met Team topologies?

Heb jij het gevoel dat je organisatie wel wat meer wendbaarheid kan gebruiken? En herken je een aantal elementen uit de vier types? Dan wil jij waarschijnlijk weten hoe je jouw organisatie anders kan inrichten! 

Neem de volgende 5 stappen om Team topologies effectief in te zetten:


 1. Identificeer Waardestromen: Welke waardestromen zijn er in jouw organisatie? Hoe creëer jij waarde voor jouw klanten? Denk hierbij aan productontwikkeling, klantenservice, operationele processen, … er bestaat geen eenduidige blauwdruk die voor alle organisaties geschikt is, dus deze analyse van jouw organisatie is een noodzakelijke eerste stap

 2. Definieer Teamtypen: Bepaal welke teamtypen het meest geschikt zijn voor elke waardestroom op basis van de complexiteit, schaal en variabiliteit van het werk.

 3. Creëer Autonome Teams: Geef teams de vrijheid en verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen en hun werk te organiseren, met duidelijke doelstellingen en meetbare resultaten.

 4. Cultiveer Samenwerking: Moedig samenwerking en communicatie aan tussen verschillende teamtypen om silo's te doorbreken en synergie te bevorderen.

 5. Itereer, reflecteer en leer: Omdat Team Topologies juist focust op wendbaarheid en aanpassing aan veranderende omstandigheden, zijn bovenstaande vier stappen een terugkerend proces. Evalueer op regelmatige basis de effectiviteit van de teams en teamstructuren en durf aanpassingen te doen als dat nodig is.

Onze conclusie: wendbaarheid kun je leren & team topologies helpt daarbij

Wij hebben bij verschillende klanten en organisaties al gezien hoe het waardegericht denken helpt bij het optimaal organiseren van de teams. Team topologies zorgt daarbij voor een gezamenlijke taal en een logisch onderscheid tussen de verschillende soorten werk.


Wendbaarheid in organisaties is geen luxe, het is een noodzakelijk kenmerk van effectieve moderne organisaties. Gebruik Team topologies om meer wendbaarheid, betere teamsamenwerking en effectieve teams te realiseren!


Wil je hier meer over weten? In dit boek vind je een diepgaande beschrijving van het framework, met veel voorbeelden en praktische toepassing. Wij raden je aan om het te lezen!24 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page